Општи одредби

Ве молиме прочитајте ги нашите Услови на употреба (кои ги вклучуваат Условите за користење и Условите за продавање) и Политиката за заштита на лични податоци. Најбараните информации се прикажани во продолжение.

Вашите информации

Што ќе направите со мојата е-mail адреса?

Нашата Политика за заштита на лични податоци го содржи целиот преглед, Ве молиме погледнете го.

Што ќе направите со мојата платежна картичка и информациите за плаќање?

Овие информации се пренесуваат преку Secure Socket Layer конекција и се целосно шифрирани. VELOSIPED.MK нема пристап до Вашите информации за плаќањето односно податоците кои ги внесувате при купувањето се процесираат преку процесинг системот на Стопанска Банка cPay.